Nuacht

Leabhar na nGasúr 1:A agus Leabhar na nGasúr 1:B le híoslodáil anseo!

Tá Leabhar na nGasúr 1:A agus Leabhar na nGasúr 1:B le híoslodáil saor in aisce le linn na tréimhse dianghlasála seo!

Leabhar na nGasúr 1:A
Leabhar na nGasúr 1:B


Cleachtaí éisteachta, léitheoireachta agus scríbhneoireachta bunaithe ar na fuaimeanna ag Céim 1 den chlár litearthachta Mar a Déarfá! Neart deiseanna chun an fhoghlaim a dhéantar sa rang (nó sa mbaile!) a threisiú. Scéalta atá bunaithe go dlúth ar na fuaimeanna nua agus ar ‘na focla dána.’

Is féidir cóipeanna crua a cheannacht freisin ach glaoch orainn ag 091 506846 nó ríomhphost a sheoladh chuig eolas@breacadh.ie. 

Ná déanaigí dearmad go bhfuil neart áiseanna eile do Chéim 1 ar fáil cheana agus gur féidir le tuismitheoirí agus a gcuid gasúr barr feabhais a chur ar na fuaimeanna féin ar www.maradearfa.ie – saor in aisce!

Na Fuaimeanna ag Céim 1
Amhráin na nGutaí


Scéilíní na bhFuaimeanna
Cleachtaí Peannaireachta


Bainigí taitneamh agus tairbhe as na háiseanna spraíúla seo!
Last modified onThursday, 25 March 2021 16:16

Copyright Mar a Déarfá! | An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge - All rights reserved | Web Design Mayo by Avenir