Na Focla Místuama

Na Focla Místuama

na-focla-mistuama-140-143-cover-img.jpg
Tugtar Na Focla Dána ar na focla seo i ranganna na Naíonán!  Is focla iad atá thar a bheith coitianta sa gcaint agus sa scríobh, ach ní leanann siad na gnáthchóid litrithe.

Ní féidir agus ní cheart tabhairt faoi na ‘focla ardmhinicíochta’ seo de réir na fónaice (phonics).  Caithfidh foghlaimeoirí iad a aithneachtáil agus iad a léamh mar fhocla iomlána, nó mar ‘amharcfhocla’. 

Caithfear litriú na bhfocla seo a chur de ghlanmheabhair!

Copyright Mar a Déarfá! | An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge - All rights reserved | Web Design Mayo by Avenir