An Aibítir

An Aibítir

an-aibitir.jpg
Ní mar an gcéanna ainmneacha na litreacha sa Ghaelainn agus a gcuid fuaimeanna.  Moltar FUAIM gach litreach a mhúineadh dos na leanaí AR DTÚS – toisc gur bunaithe orthu siúd atá an léamh agus an scríobh – sula dtugtar fé ainmneacha na hAibítre!

Agus na bunchóid fuaimeanna / litrithe foghlamtha ar dtús, bainfidh na leanaí taitneamh as an Aibítir a fhoghlaim ón amhrán bríomhar so – ar rince chomh maith é! Moltar na trí rud a dhéanamh le chéile – na leanaí a bheith ag rince, ag éisteacht agus ag rá an amhráin agus an Aibítir á foghlaim agus á cleachtadh acu ar shlí thaitneamhach!

Copyright Mar a Déarfá! | An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge - All rights reserved | Web Design Mayo by Avenir