Físeáin na bhFuaimeanna

Fáilte romhat, a Thuismitheoir!

Cuirfidh do thacaíocht bhreise sa bhaile go mór le foghlaim do pháiste!

CUIMHNIGÍ! Fuaim agus ní ainm na litreach a úsáideann na páistí ag an staid seo.

41 Phriomhfhuaim na Gaeilge - Canúint Uladh

c 1:16
ó 1:20
r 1:25
l 1:29
á 1:34
n 1:39
m 1:44
ú 1:48
s 1:53
T 1:58
a 2:03
d 2:06
f 2:10
g 2:15
o 2:20
h 2:24
é 2:29
b 2:34
u 2:38
í 2:42
p 2:47
i 2:51
e 2:57
d 3:01
s 3:05
t 3:09
r 3:14
ua 3:23
ia 3:28
ch 3:33
dh 3:38
fh 3:42
ng 3:45
ai 3:49
aidh 3:55
abh 4:01
bh 4:06
ch 4:12
dh 4:17
bh 4:20

Consain Leathana V Consain Chaola - Canúint Uladh

Copyright Mar a Déarfá! | An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge - All rights reserved | Web Design Mayo by Avenir