Nuacht

Le fáil ANOIS!

Leabhar an Mhúinteora, Céim 2 - €35.00 Leabhar na nGasúr 2A & Leabhar Gníomhaíochta 2A – €15.00 Leabhar na nGasúr 2B & Leabhar Gníomhaíochta 2B – €15.00 Tá forbairt mhór déanta ar scéim litearthachta mhionghrádaithe, leanúnach Mar a Déarfá! le bliain anuas, agus tá sraith…
 • Last modified on Friday, 14 May 2021 08:47

Ag teacht go luath!

Leabhar an Mhúinteora, Céim 2 - €35.00 Leabhar na nGasúr (A & B) Leabhar Gníomhaíochta, Céim 2 (A & B) Tá forbairt mhór déanta ar scéim litearthachta mhionghrádaithe, leanúnach Mar a Déarfá! le bliain anuas, agus is gearr go mbeidh sraith nua áiseanna ar fáil!…
 • Last modified on Friday, 26 March 2021 16:00

Ar fáil anois!

Cogar agus Mogar agus Scéalta Eile le Caitlín Ní Chualáin 5 chnuasach – 41 scéal! – €30 Scéalta álainne le léamh le chéile An 1ú sraith scéalta INDÍCHÓDAITHE ariamh sa nGaeilge! 93% den teanga bunaithe ar Chéim 2 de Mar a Déarfá! Bainfidh idir óg…
 • Last modified on Thursday, 01 April 2021 08:47

Margadh Speisialta

Beidh Ag Litriú le Lampróg! ar fáil le ceannach ar MHARGADH SPEISIALTA de €10 (móide costas postála €5.40) seachas an gnáthphraghas €15, go dtí an Aoine, an 12 Márta! Is féidir cóipeanna a ordú ach ríomhphost a sheoladh chuig eolas@breacadh.ie nó glaoch orainn ag 091…
 • Last modified on Wednesday, 10 March 2021 14:48

Áis nuálach spraíúil - Ag Litriú le Lampróg!

Ag Litriú le Lampróg! Is áis nuálach spraíúil é Ag Litriú le Lampróg! le dianchleachtadh a fháil ar fhocail a dhéanamh! Tá 4 leabhar éagsúla i gceist, le 4 leibhéal. Tá buntáiste faoi leith ag baint le Ag Litriú le Lampróg! don litreoir óg le…
 • Last modified on Wednesday, 03 March 2021 16:37

Leabhar na nGasúr 1:A agus Leabhar na nGasúr 1:B le híoslodáil anseo!

Tá Leabhar na nGasúr 1:A agus Leabhar na nGasúr 1:B le híoslodáil saor in aisce le linn na tréimhse dianghlasála seo! Leabhar na nGasúr 1:A Leabhar na nGasúr 1:B Cleachtaí éisteachta, léitheoireachta agus scríbhneoireachta bunaithe ar na fuaimeanna ag Céim 1 den chlár litearthachta Mar…
 • Last modified on Thursday, 25 March 2021 16:16

Ag Foghlaim le do Pháiste Óg! Fuaimeanna na Gaeilge: Uladh

A Thuismitheoirí, Beatha agus sláinte chugaibh! Tá súil againn go bhfuil sibh ar fad ag coinneáil go maith agus go bhfuil sibh slán sábháilte sa bhaile. Amharcaigí ar an fhíseán seo de phríomhfhuaimeanna na Gaeilge i gcanúint Uladh, má tá fonn oraibh cleachtadh a dhéanamh…
 • Last modified on Thursday, 25 March 2021 16:19

Ag Foghlaim le do Pháiste Óg! Fuaimeanna na Gaelainne: Mumhan

A Thuismitheoirí, Dé bhur mbeatha! Tá súil againn go bhfuil sibh ar fad ag fanacht slán agus go bhfuil ag éirí go maith libh sa bhaile sa tigh. Féachaigí ar an bhfíseán so de phríomhfhuaimeanna na Gaelainne i gcanúint na Mumhan, má theastaíonn uaibh cleachtadh…
 • Last modified on Thursday, 25 March 2021 16:19

Ag Foghlaim le do Pháiste Óg! Fuaimeanna na Gaeilge: Connacht

A Thuismitheoirí, Beatha agus sláinte chugaibh! Tá súil againn go bhfuil sibh ar fad ag coinneáil go maith agus sibh slán sábháilte sa mbaile. Breathnaigí ar an bhfíseán seo de phríomhfhuaimeanna na Gaeilge i gcanúint Chonnacht, má tá fonn oraibh cleachtadh a dhéanamh ar fhuaimeanna…
 • Last modified on Thursday, 25 March 2021 16:19

An Córlán – taifeadadh de leagan Uladh ar fáil!

Tá ‘An Córlán’ i gcroílár na scéime Mar a Déarfa! Is sa Chorlán a leagtar síos ord na bhfuaimeanna/litrithe atá le teagasc, agus tugtar liosta focal samplach in achan chás. Ar ndóigh, focal úr atá in 'Córlán', a thugann le fios gur leis na fuaimeanna…
 • Last modified on Tuesday, 28 April 2020 14:01

An Córlán – taifeadadh de leagan na Mumhan ar fáil!

Is é 'An Córlán' atá i gcroílár na scéime Mar a Déarfa! Is sa Chorlán a leagtar síos ord na bhfuaimeanna/litrithe atá le múineadh, agus tugtar liosta focal samplach i ngach cás. Gan dabht, is focal nua é 'Córlán', a thugann le fios gur leis…
 • Last modified on Wednesday, 22 April 2020 15:33

An Córlán – taifeadadh de leagan Chonnacht ar fáil!

Is é An Córlán atá i gcroílár na scéime Mar a Déarfá! Is sa Chorlán a leagtar síos ord na bhfuaimeanna/litrithe atá le múineadh, le liosta focal samplach i ngach cás. Ar ndóigh, is focal nua é 'Córlán', a thugann le fios gur leis na…
 • Last modified on Thursday, 08 March 2018 12:57

Breacadh, Eag. 42

Tá moill uirthi de bharr Stoirm Emma agus an Torathar ón Oirthear (nó An Sioc ar Buile, mar is fearr aithne uirthi), ach tá eagrán 42 den iris beagnach réidh! Is breá linn féin Laoise bheag agus í ag spaisteoireacht i nGleann Fhreabhail le linn…
 • Last modified on Monday, 05 March 2018 11:49

Ceardlann i Maigh Eo!

Cuirfear ceardlann oiliúna lae ar fáil i leagan Chonnacht de Mar a Déarfá! ar an Satharn, 14 Aibreán 2018, i Maigh Eo. Beidh an cheardlann dírithe ar mhúinteoirí Gaeltachta Iorrais, Acla & Thuar Mhic Éadaigh, ach beidh fáilte roimh mhúinteoirí ó Ghaeltachtaí eile Chonnacht (agus…
 • Last modified on Monday, 05 March 2018 11:42

Comhghairdeachas le Máirín!

Comhghairdeachas ó chroí le Máirín Mhéiní ... cara mór le Breacadh agus le Mar a Déarfá! A glórsa agus a cuid Gaeilge bhlasta a bheas le cloisteáil ar thaifeadadh de leagan Inis Meáin den Chórlán, a fhoilseofar go luath ar www.maradearfa.ie https://tuairisc.ie/ambasadoir-den-scoth-ag-oireachtas-na-gaeilge-agus-mairin-ni-chonghaile-as-inis-meain-insealbhaithe-mar-uachtaran/
 • Last modified on Monday, 05 March 2018 11:43

An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Seolfar leagan Chonnacht de Mar a Déarfá! gan mhoill. Is clár nua, cuimsitheach fónaice / litearthachta don chainteoir dúchais Gaeilge é Mar a Déarfá! Breacadh, comhthionscadal de chuid na mBord Oideachais & Oiliúna Gaeltachta, a chruthaigh an clár, atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir fásta. Seolfar…
 • Last modified on Monday, 05 March 2018 10:18

Copyright Mar a Déarfá! | An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge - All rights reserved | Web Design Mayo by Avenir